URBIS SERVCONSTRUCT

Get Adobe Flash player

URBIS SERV CONSTRUCT

Municipiul 

Rosiori de Vede,

str. Republicii, nr 31, Jud Teleorman

Telefon/fax:

0247 466 936

Despre Noi


1) SC URBISSERV CONSTRUCT SA
Numar Inregistrarea la O.R.N.C. Teleorman: J34/40/2010;
Cod unic de inregistrare: 26454388; atribut fiscal: RO
Sediul social: Municipiul Rosiori de Vede, str. Republicii, nr. 31, Jud. Teleorman.
Telefon/fax: 0247 466 936
e-mail: urbis_servrosiori@yahoo.com

2) Forma de organizare: societate pe actiuni

3) Capitalul social: 232 000 RON – integral varsat
Numar actiuni nominative: 92 800; valoare per actiune: 2.5 RON

4) Actionari persoane juridice:
a) Consiliul Local – Rosiori de Vede
- aport la capital: 223 000 RON
- numar actiuni: 89 200
b) SC TERMA CONFORT SRL
Sediul social: Str. Sf.Teodor, nr. 1, Rosiori de Vede
- aport la capital: 9 000 RON
- numar actiuni: 3 600
c) Sediu secundar:
- punct de lucru: Stabiliment caini, Rosiori de Vede, Zona abator (fosta pepiniera), jud. Teleorman
- statie mixturi asfaltice, Rosiori de Vede, str. Vadul Vezii, nr. F.N, jud. Teleorman

5) Durata societatii: nelimitata

6) Domeniul si activitatea principala
- Domaniul principal: 812 – Activitatea de curatenie
- Activitatea principala: 8129 – Alte activitati de curatenie / n.c.a.
- Obiectul secundar de activitate:
7500 – Activitati veterinare
4120 – Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4211 – Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
4311 – Lucrari de demolare a constructiilor
4333 – Lucrari de pardosire si placarea peretilor
4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4334 – Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari geamuri
4339 – Alte lucrari de finisare
4391 – Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
7820 – Activitati de contractare pe baze temporare, a personalului
8130 – Activitati de intretinere peisagistica

7) Consiliul de administratie:

1. Stancu Minel-Nelu - presedinte
2. Micheanu Florian - membru
3. Enache Andrea Maria - membru
4. Neatu Ionel - membru
5. Mates Gheorghe - membru

8) Directori:

1. Micheanu Florian - Director General
2. Stancu Minel-Nelu - Director Tehnic
3. Gheorghescu Daniel - Director Comercial
4. Fleancu Mariana - Director Economic

9) Auditor independent : SC PRIM-AUDIT SRL Bucuresti

10) Principalii clienti:

A) Primaria Rosiori de Vede

# Contractul de concesiune nr.8573 din 04.05.2015 pentru activitati de:
  - maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice;
  - curatarea si transportul zapeziide pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet;
# Contractul nr. 12246 din 17.06.2014 pentru activitatea de ecarisaj
# Lucrari diverse pentru intretinerea domeniului public si privat al Municipiului Rosiori de Vede
# Exploatare centrale termice la unitatile scolare de pe raza Municipiului Rosiori de Vede

B) Lucrari diverse pentru peroane juridice si private de pe raza Municipiului Rosiori de Vede

11) Cifra de afaceri pe ultimii ani:
2015 = 3 358 699 RON
2014 = 3 150 717 RON
2013 = 3 413 750 RON
2012 = 3 726 267 RON

12) Societatea este acreditata cu urmatoarele certificari:
- Sistemul de Management al Calitatii SR EN ISO 9001:2008 / ISO-9001:2008
- Sistemul de Management de Mediu SR EN ISO 14001:2005 / ISO 14001-2005
- Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale OHSAS 18001:2007 (SR OHSAS 18001:2008)
- Licenta ANRSC clasa 3 nr. 3093/08.01.2015 pentru activiatea de maturat, spalat, stropirea si intrerinerea cailor publice
- Licenta ANRSC clasa 3 nr. 3094/08.01.2015 pentru activitatea de curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet